Klikk her for å gå til Forsiden
Klikk her for å gå til Forsiden
Du er her:  Advokatbistand -> Orientering om arv
 
 Advokatbistand
    Våre priser
    Benytte advokat
    Juss, aktuelt nå
    Bistand skifte av dødsbo
    Orientering om arv
    Opprette testament
    Mer om arv
 Eiendomsmegling
    Til salgs
    Overføring bolig / hytte
    Kostnader ved salg,tilbud
    Kjøp og salg av bolig.
 Om oss
    Ansatte
    Her finner du oss

1. Viktige forhold ved arv og skifte. / Kort orientering.

Hvem arver ?

Reglene følger av arveloven av 03.03.1972 nr.5

Arv etter loven - gjenlevende ektefelle / barn / barnebarn / foreldre / søsken / nevøer og nieser  osv.

Arv etter testament – fremgår direkte  av testamentet eller etter en fortolkning

Det er viktig å finne  alle arvingene og avklare arveforholdene, slik at man unngår etterutlodning og feil mv.  

 

Hvordan skifter man ?

Reglene følger av skifteloven av 21.02.1930

Uskifte – gjenlevende har vanligvis rett til å sitte i uskifte, men dette er  ikke alltid en fordel

Privat skifte - en eller flere arvinger må da overta ansvaret for arv og gjeld

Boer med lav netto verdi – særregler

Offentlig skifte – skifteretten med medhjelper, som regel en  advokat, ordner med skiftet

 

Hva arver man ?

Aktiva (formue)  -  Passiva (gjeld)

Proklama (kunngjøring med frist for å melde krav)  gir oversikt over avdødes gjeld.

Vanligvis skal først massekrav;  utgifter til begravelse og skiftebehandling betales, deretter skal all gjeld betales, før dødsboets netto fremkommer til fordeling.

 2. Skiftebehandling.

Et dødsboskifte består av en rekke forhold og er mer tidkrevende og omfattende enn mange er klar over og består bl. annet av følgende: Telefonhenvendelser og møter med arvinger, korrespondanse og innhentelse av opplysninger om aktiva og passiva hos banker, forsikringsselskaper, pensjonsinnretninger, trygdekontor, ligningskontor, skifterett, postkontor, avis- og andre abonnementer, arbeidsplass, innhentelse av takster, registrering, fordelingsmøter, fordeling eller salg av eiendeler - innbo og fast eiendom, avslutning av bankkonto, utarbeidelse av selvangivelser, begjæring om forhåndsligning, utarbeidelse av skifteoppgjør, beregning, fordeling og utbetaling av arv mv. Fortløpende juridisk bistand under veis i viktige forhold som for eksempel som beregning av dokumentavgiftavgift, arvefrafall, skatteforhold mv.)

 

3. Tilbud til våre besøkende på f-e.no.

Kort orientering ved e-post henvendelse   - gratis.

 Ved henvendelse til mitt kontor opplyses hjemmeside adressen som referanse.

 (orient.arv/ okt.2014.) 

NB! Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men kun til kort informasjon. Kontakt oss direkte for rådgivning. Det må tas forbehold for feil og unøyaktigheter. Kopiering er ikke tillatt.

 Advokat Jon A Larsen; jal@f-e.no –Tlf.  69 36 69 40 Fax. 69 36 69 49

 Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Denne siden oppdateres med EWAT