Klikk her for å gå til Forsiden
Klikk her for å gå til Forsiden
Du er her:  Advokatbistand -> Våre priser
 
 Advokatbistand
    Våre priser
    Benytte advokat
    Juss, aktuelt nå
    Bistand skifte av dødsbo
    Orientering om arv
    Opprette testament
    Mer om arv
 Eiendomsmegling
    Til salgs
    Overføring bolig / hytte
    Kostnader ved salg,tilbud
    Kjøp og salg av bolig.
 Om oss
    Ansatte
    Her finner du oss

 Priser - Advokat Jon A. Larsens kontor.

Oppsøk advokat i tide.

Først og fremst vil vi peke på at det er meget viktig å oppsøke advokat i tide - før problemene har tårnet seg opp. Det kan med andre ord være meget dyrt og ikke oppsøke advokat eller først oppsøke advokat for sent når sakene har blitt unødvendig kompliserte og utviklet seg i gal retning.

Timepriser.

Våre oppdrag baserer seg i første rekke på medgått tid som føres på sakens timelister. Betalingen foregår etter regning og utfaktureres med jevne mellomrom. Vanlig timepris utgjør for tiden fra kr 950,- til kr 1.450,- per time inklusiv merverdiavgift. Prisen avhenger av hva slags sak det gjelder. Du vil få et uforpliktende  pristilbud ved å kontakte oss.

Har jeg en sak?

Dersom du lurer på om du har en sak, kan du ” sjekke ut saken ” for kr 625,-.

Du får da en kort konsultasjon, hvor du presenterer saken og du får svar på om du har en sak  som du bør gå videre med.

Forsikringsselskapet betaler.

Det gjøres oppmerksom på at mange saker blir betalt av forsikringsselskapet gjennom den rettshjelpsforsikring som de fleste har på forsikringen for  bolig, leilighet, bil mv. Det skal da kun betales en mindre  egenandel.

Staten betaler.

I  tillegg finnes ordningen med fri rettshjelp, hvor staten betaler etter rettshjelpsloven. Flere rettsområder og tvister faller inn under dette. Ordningen er avhengig av økonomi og formue. De som har inntekt under kr 246.000,-(enslig) og kr 369 000,-(ektepar) og formue under kr 100.000,- faller inn under dette. Formue bundet i fast eiendom medregnes ikke.

Kontakt oss.

Vi gir deg gjerne en uforpliktende orientering, kontakt oss - det kan lønne seg !


Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Denne siden oppdateres med EWAT