Klikk her for å gå til Forsiden
Klikk her for å gå til Forsiden
Du er her:  Eiendomsmegling -> Kjøp og salg av bolig.
 
 Advokatbistand
    Våre priser
    Benytte advokat
    Juss, aktuelt nå
    Bistand skifte av dødsbo
    Orientering om arv
    Opprette testament
    Mer om arv
 Eiendomsmegling
    Til salgs
    Overføring bolig / hytte
    Kostnader ved salg,tilbud
    Kjøp og salg av bolig.
 Om oss
    Ansatte
    Her finner du oss

Kjøp og salg av bolig.

Dette er for de fleste av oss en av de viktigste avgjørelsene som vi tar. Det er da viktig at du kjenner de mest sentrale reglene. Det vil derfor ofte være riktig å benytte advokat eller eiendomsmegler.

Advokat eller eiendomsmegler vil befare eiendommen og innhente opplysninger, utarbeide salgsoppgave og stå for markedsføring av eiendommen og håndtere budprosessen, stå for opprettelse av kontrakter, forestå tinglysing og oppgjør.

Salgsoppgaven skal inneholde opplysninger om;  – eiendommens adresse med gårds- og bruksnummer, - eier/ hjemmelsinnehaver, - boligens alder, eierforhold og byggemåte, - eiendommens ligningsverdi, - offentlige avgifter, - tomtens størrelse og endelige offentlige planer, - boligens / bygnings areal, herunder boligareal, - regnskap, budsjett samt rettigheter og forpliktelser når boligen er en del av borettslag, sameie mv.mv.mv...

Det blir utarbeidet salgsoppgave som sendes ut til interesserte kjøpere, samt annonser som utarbeides og følges opp.

Budprosessen kan være vanskelig å håndtere med bud- og varslingsfrister.

Det vil også være nødvendig å få faglig hjelp til opprettelse av alle dokumenter, konsesjonssøknader, kjøpekontrakter, pantedokumenter, skjøter mv.

Det samme gjelder oppgjørsfasen, hvor kjøpernes låneinstitusjoner, banker mv. ofte betinger at oppgjør foretas via advokat eller eiendomsmegler som har tegnet behørig forsikring for det økonomiske ansvaret ved oppgjøret. 

Det er imidlertid partene selv, kjøper og selger, og ikke advokat eller megler, som bærer ansvaret for at den inngåtte avtalen blir gjennomført.

Tinglysing av skjøte, pantedokumenter, sjekking av heftelser, sletting av lån, bør også besørges av advokat eller eiendomsmegler.

Selger er ansvarlig for å gi alle relevante opplysninger om eiendommen til megler og til kjøper. Dersom noe blir fortiet ligger ansvaret hos selger og ikke hos advokat eller eiendomsmegler.

Selger har også ansvaret for boligens faktiske tilstand og ikke advokat eller eiendomsmegler. Det samme gjelder ansvaret for at boligen blir ryddet og rengjort før kjøper overtar. Selger har også det økonomiske ansvaret, dersom det skulle oppstå reklamasjoner fra kjøperen.

Kjøper kan ikke reklamere over forhold som var synlige ved vanlig befaring. Kjøper bør derfor undersøke eiendommen nøye og bør alltid ta med seg fagkyndig  og bør i tillegg ha gått igjennom alle dokumenter før det legges inn bud.

Kjøper bør også ha skaffet seg finansiering ( med egenkapital og lån ) før han byr og har ansvar for at hele  kjøpesummen og omkostningene er innbetalt til advokatens eller eiendomsmeglerens klientkonto til rett tid. (okt.2014)Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Denne siden oppdateres med EWAT