Klikk her for å gå til Forsiden
Klikk her for å gå til Forsiden
Du er her:  Advokatbistand -> Mer om arv
 
 Advokatbistand
    Våre priser
    Benytte advokat
    Juss, aktuelt nå
    Bistand skifte av dødsbo
    Orientering om arv
    Opprette testament
    Mer om arv
 Eiendomsmegling
    Til salgs
    Overføring bolig / hytte
    Kostnader ved salg,tilbud
    Kjøp og salg av bolig.
 Om oss
    Ansatte
    Her finner du oss

Mer om arv.

1. Kort orientering om arv mv.

Hvem arver ?- Arv etter loven; - gjenlevende ektefelle / barn / barnebarn / foreldre / søsken / nevøer og nieser mfl. – reglene følger av arveloven.

 

Ektefelle.

Gjenlevende ektefelle arver av avdødes ½ part av felleseiet, samt av avdødes særeie.  Hadde avdøde barn eller avkom av barn ( barnebarn mv.), arver gjenlevende en ¼ part, dog minst (4 x  grunnbeløpet) som kalles minstearv. Dersom de nærmeste slektningene etter avdøde var foreldre eller avkom av disse, arver avdøde en ½ part, dog minst (6 x grunnbeløpet). Ellers arver gjenlevende alt.

 

Barn.

Dersom avdøde hadde barn, arver de alt etter avdøde, etter at gjenlevende ektefelle har fått sin arv. Er avdødes barn døde, men etterlater seg barn ( avdødes barnebarn),  går arven til disse.

 

Foreldre, søsken og deres avkom (nevøer og nieser).

Dersom avdøde var  barnløs, arver de det som blir igjen, etter at gjenlevende ektefelle har fått sin arv. Var avdøde i tillegg ugift, arver de alt.

 

Besteforeldre, onkler, tanter, fettere og kusiner.

Disse arver bare dersom avdøde var barnløs, ugift og heller ikke har andre slektninger som nevnt over. Fjerne slektninger enn fettere og kusiner arver ikke.

 

Staten.

Dersom avdøde ikke hadde slektninger som nevnt over og heller ikke hadde skrevet testament, arver  staten alt.

 

Arv etter testament; – den/de som arver fremgår direkte  av testamentet eller etter en fortolking av testamentet.

 

Alle har rett til å opprette testament. Ektefelle og barn må imidlertid ikke gjøres arveløse.

Barn har krav på minste arv på 2/3 del av det foreldrene etterlater seg, men ikke mer enn maksimum 1 million til hvert barn fra hver av foreldrene.

 

Hva arver man ? / Aktiva (formue)  -  Passiva (gjeld)  / Proklama – offentlig kunngjøring med oppfordring til fordringshavere om å melde krav - kan gi grei oversikt over avdødes gjeld.  Vanligvis skal først massekrav - utgifter til begravelse og skiftebehandling - betales, deretter skal all gjeld betales, før dødsboets netto fremkommer til fordeling.

 

 

Hvordan arver man ? / Uskifte – gjenlevende har vanligsvis rett til uskifte, dette er  ikke alltid en fordel / Privat skifte - en eller flere arvinger må da overta ansvaret for arv og gjeld – skiftereglene er kompliserte og skifteoppgjøret bør ofte overlates til advokat.   / Boer med lav netto verdi – særregler / Offentlig skifte – Gebyr  ca. Kr 30.000,- må først innbetales til skifteretten som oppnevner en  advokat som fakturerer boet i tillegg. .

 

Arveavgift.

Arveavgiften er avviklet.

 

 

NB! Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men kun til kort informasjon. Kontakt oss direkte for  rådgivning. Forbehold tas for feil og unøyaktigheter. Kopiering er ikke tillatt.

 

(orient.arv / okt. 2014 )

 Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Denne siden oppdateres med EWAT