Klikk her for å gå til Forsiden
Klikk her for å gå til Forsiden
Du er her:  Advokatbistand -> Juss, aktuelt nå
 
 Advokatbistand
    Våre priser
    Benytte advokat
    Juss, aktuelt nå
    Bistand skifte av dødsbo
    Orientering om arv
    Opprette testament
    Mer om arv
 Eiendomsmegling
    Til salgs
    Overføring bolig / hytte
    Kostnader ved salg,tilbud
    Kjøp og salg av bolig.
 Om oss
    Ansatte
    Her finner du oss

Tomtefeste:

Reglene om tomtefeste angår alle som har hus og hytter på festetomter. Reglene er kompliserte og ulike regler gjelder avhengig av når festet ble inngått. Spørsmål som ofte er aktuelle: Når kan og hvordan skal festeavgiften reguleres? Hva skjer når festetiden er utløpet? Kan jeg risikere av festet skal avvikles? Nye regler er under vurdering hos politikerne.

NYTT!!
Forslag til endring av lov om tomtefeste er nå vedtatt og gir festerne innløsningsrett basert på et beløp tilsvarende på 25 ganger oppregulert festeavgift, eventuelt til 40 % av råtomteverdien, men flere forhold er fortsatt uklare og bør gjennomgåes av advokat !!  

Boligreklamasjoner:

Avhendingsloven har ført til et mange krav mot selgere av hus og hytter. Spørsmål som nå er aktuelle: Hva er en mangel etter loven? Hva gjelder når eiendommen er solgt "as is"? Hvilke tidsfrister gjelder? Vårt kontor har erfaring og kompetanse på disse områdene.

Vi gir deg en kort og uforpliktende orientering med forslag til fremdriftsplan for ditt problem.

Er du klar over at dine utgifter dekkes av din  rettshjelpforsikring / boligforsikring ?

 

Kontakt oss ! jal@f-e.no

 Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Denne siden oppdateres med EWAT