Klikk her for å gå til Forsiden
Klikk her for å gå til Forsiden
Du er her:  Advokatbistand -> Opprette testament
 
 Advokatbistand
    Våre priser
    Benytte advokat
    Juss, aktuelt nå
    Bistand skifte av dødsbo
    Orientering om arv
    Opprette testament
    Mer om arv
 Eiendomsmegling
    Til salgs
    Overføring bolig / hytte
    Kostnader ved salg,tilbud
    Kjøp og salg av bolig.
 Om oss
    Ansatte
    Her finner du oss

-Hva koster det å opprette et testament ?


1. Den faste prisen som vi her benytter utgjør kr 1.950.-, som gjelder for oversiktlige og forholdsvis enkle tilfeller.

2. Dersom  det er behov for mer omfattende vurderinger og for mer kompliserte forhold baseres dette på en timepris på kr 1.100.-.

Merverdiavgift tilkommer. 

Innledende henvendelse og spørsmål om pristilbud per telefon og e-post er gratis: jal@f-e.no

-Hvem kan skrive testament ?

Den som er over 18 år, og som ikke sinnsyk eller sterkt sjelelig svekket, kan i utgangspunktet opprette testament.

-Hva må et testament inneholde ?

Det er ikke noe bestemt krav til hva et testament må inneholde, men det bør klart fremgå av teksten hva som er formålet med testamentet og hva ditt ønske er.

Det gjelder lovbestemte begrensninger, bl.annet i forhold til livsarvingers pliktdelsarv mv.

Det er også lovbestemte krav til underskrift og vitnepåtegninger. Bestemte formuleringer må da følge av testamentet.

Det anbefales derfor at det benyttes advokat.

-Hvor bør testamentet oppbevares ?

Testamentet bør oppbevares på et trygt sted, f.eks. i bankboks eller hos Tingretten.

  • Kontakt oss for uforpliktende orientering og tilbud om opprettelse av testament :

jal@f-e.no

 

 

 

 

 

 

 Klikk her for utskriftsvennlig versjon


Denne siden oppdateres med EWAT