eiendomsmegling fredrikstad -salg av hus og hytter i fredrikstad - hytter ved sjøen
   
<< startsiden
 
eiendomsmegling fredrikstad - eiendomsmegling - hytter ved sjøen
 
 

eiendomsmegling fredrikstad -salg av hus og hytter i fredrikstad - hytter ved sjøen

Fredrikstad eiendomskontor AS

Eiendomsmegling er et av kontorets interesse områder. Vi bistår med salg av hus og hytter i Fredrikstad og omegn. Vi er lokalkjente og har derfor lokalkunnskap, hva gjelder pris og beliggenhet, bl.annet hva gjelder hytter ved sjøen Kråkerøy, Hvaler, Onsøylandet. Advokatvirksomhet i Fredrikstad og omegn. Vi bistår med juridisk bistand innenfor feltene arv, skifte, ektepakter, skilsmisse, separasjon, samboeravtaler, dødsbo- og skiftebehandling. I tillegg har vi mange oppdrag innenfor gårdsbestyrelse, boligreklamasjoner, krav om prisavslag for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig, eiendomssaker, tomtegrenser. Den senere tiden har vi på grunn av den nye tomtefesteloven fått mange oppdrag innenfor tomtefeste, regulering av festeavgift, innløsning av festetomt mv. Vi bistår også med generasjonsskifte, overføring av eiendom til barn, beregning av arveavgift og utreder forhold innenfor feltet arv, arveforskudd, gaver mv. Vi søker fritt rettsråd for våre klienter. Rask timebestilling med effektiv juridisk bistand.
Rimelig tilbud for å "sjekke ut saken" - avklare om De har en sak som De bør gå videre med. Se ellers vår hjemmeside: www.f-e.no

Arne Stangebysgt 11 | 1607 Fredrikstad | Tlf : 69 36 69 40 |Fax : 69 36 69 49 | www.f-e.no | jal@f-e.no