advokathjelp i fredrikstad - fri rettshjelp - boligreklamasjoner
   
<< startsiden
 
advokathjelp i fredrikstad - fri rettshjelp - boligreklamasjoner
 
 

advokathjelp i fredrikstad - fri rettshjelp - boligreklamasjoner

Fredrikstad eiendomskontor AS

Vårt kontor yder advokathjelp i Fredrikstad. Virksomheten omfatter alminnelig advokatpraksis. Vi yter fri rettshjelp etter rettshjelpsloven og søker rettshjelpsdekning hos klientens forsikringsselskap. Fri rettshjelp er behovsprøvet og avhengig av inntekt og formue. De fleste har i tillegg bolig- eller innboforsikring med rettshjelpsdekning. Svært mange kan derfor få sine juridiske utgifter betalt og dekket via disse ordningene. Vi tilbyr rask timebestilling og har lave satser for å "sjekke ut saken" - mao. om du har en sak eller ikke å gå videre med. Vi har mange oppdrag innenfor områdene, faste eiendommers rettsforhold, boligreklamasjoner, eiendomssaker, arv- og skifte,
og testament mv. I tillegg bistår vi i familiesaker, barnerett, samvær, separasjon og skilsmisse. Vi behandler også mange saker innefor erstatningsrett, personskade, husleieforhold, forretningsjus mv. Men husk at mange saker dekkes av ordningen med fritt rettsråd eller ordningen med rettshjelpsforsikring, noe vi avklarer ved hvert oppdrag. Se ellers vår hjemmeside;www.f-e.no

Arne Stangebysgt 11 | 1607 Fredrikstad | Tlf : 69 36 69 40 |Fax : 69 36 69 49 | www.f-e.no | jal@f-e.no