arv - arving - arvefordeling
   
<< startsiden
 
arv - arving - arvefordeling
 
 

arv - arving - arvefordeling

Fredrikstad eiendomskontor AS

Det viser seg at mange har behov for juridisk bistand med arv. Det kan være for å få avklart hvem som er arving, hvordan arvefordelingen skal være. Vi bistår med dette og har mange arveoppgjør. Vi foretar beregning av arveavgift og utarbeider fullt skifteoppgjør. Dette gjelder både privat skifte og ved offentlig skifte.
Det vil ofte lønne seg å benytte advokat i slike tilfelle. Det kan være behov for fortolkning av testament, ektepakt eller å få avklart hvem som er arving etter loven. Vårt advokatkontor i Fredrikstad foretar en rask og effektiv juridisk bistand og evntuell behandling av forhold innenfor arverett.

Arne Stangebysgt 11 | 1607 Fredrikstad | Tlf : 69 36 69 40 |Fax : 69 36 69 49 | www.f-e.no | jal@f-e.no