eiendomsmegling fredrikstad - eiendomsmegling - hytter ved sjøen
   
<< startsiden
 
eiendomsmegling fredrikstad - eiendomsmegling - hytter ved sjøen
 
 

eiendomsmegling fredrikstad - eiendomsmegling - hytter ved sjøen

Fredrikstad eiendomskontor AS

Rask og trygg eiendomsmegling Fredrikstad, lokalkunnskap og advokatdrevet. Vi selger hytter ved sjøen, Onsøy, Hvaler mv.
Vårt firma driver moderne og effektiv advokatvirksomhet i Fredrikstad. Vi tilbyr rask og trygg juridisk bistand. Vi bistår med overføring av eiendom uten kostbar meglerprovisjon. Vi yder bistand innenfor arv og skifte. Vi bistår med generasjonsskifte, arveavgift mv. Vi bistår ved boligreklamasjoner for feil og mangler ved kjøp og salg av bolig.
Vi bistår ved krav om prisavslag etter avhendingsloven. Kontakt oss for bistand ved regulering av tomtefeste. Vi bistår ved innløsning av festetomt. Vi tilbyr juridisk bistand ved særeie, separasjon, skilsmisse.
Vi tilbyr juridisk bistand innenfor fast eiendom.
Kontakt oss dersom du trenger advokat i Fredrikstad, rask timebestilling og tilknyttet fritt rettsråd.

Arne Stangebysgt 11 | 1607 Fredrikstad | Tlf : 69 36 69 40 |Fax : 69 36 69 49 | www.f-e.no | jal@f-e.no