eiendomsrett - faste eiendommers rettsforhold - grensetvist
   
<< startsiden
 
eiendomsrett - faste eiendommers rettsforhold - grensetvist
 
 

eiendomsrett - faste eiendommers rettsforhold - grensetvist

Fredrikstad eiendomskontor AS

Vårt kontor bistår innenfor ofte innenfor feltet eiendomsrett.Det gjelder hele spekteret med faste eiendommers rettsforhold. Det kan være grense-tvister. Det kan være tvister mellom nabo-eiendommer etter naboloven. Det kan være også være etablering av -,sletting av - eller tvister hva gjelder veiretter, bryggeretter mv. Det kan også være uenighet om festetomter, regulering av leie eller innløsning av festetomt. Vi bistår også med forhold knyttet til den nye tomtefesteloven. Vi bistår også med opprettelse av leiekontrakter, husleieforhold, depositum og fornyelser, utkastelse / tvangsfravikelse av leieforhold. Vi utreder ditt juridiske problem raskt og effektivt. Se ellers vår hjemmeside:www.f-e.no

Arne Stangebysgt 11 | 1607 Fredrikstad | Tlf : 69 36 69 40 |Fax : 69 36 69 49 | www.f-e.no | jal@f-e.no