jal

Jon A. Larsen. Advokat Mna.  I kontorfellesskap

Cand jur. fra Universitetet i Oslo 1975.

Spesialfag i Bygnings. regulerings- og ekspropriasjonsrett.


Carl Henrik Lyngås. Advokat Mna. I kontor fellesskap

Cand jur. fra Universitetet i Oslo 1988.

Spesialfag i Selskapsrett.