Kort orientering om overføring av fast eiendom.

Overføring – salg eller gave -  av bolig eller hytte.

Mange ønsker å overføre bolig eller hytte til barn eller andre, mens de lever. Årsakene kan være mange, noen ønsker om å slippe vedlikehold, noen ønsker om å foreta et arveoppgjør/ generasjonsskifte i levende live og selv bestemme betingelser. Det kan også være gode økonomiske grunner for dette - på grunn av prisstigningen på fast eiendom -  det kan være rimeligere å overføre eiendommen nå til dagens verdier enn til enn vesentlig høyere verdi en gang i fremtiden. 

  

Kontrakt.

Overføringen skjer normalt ved at det opprettes en kontrakt - en kjøpekontrakt, dersom det er et salg eller  et gavebrev, dersom det er en gave. Når partene har undertegnet kontrakten er kontraktens bestemmelser juridisk bindende for partene.

 

Skjøte.

I tillegg må det opprettes et skjøte, som skal tinglyses i eiendomsregisteret i Statens Kartverk. Som registerer og administrerer eiendomsregisteret i landet .

 

Tinglysing.

Tinglysing skjer for å skaffe rettsvern for overføringen og for å forhindre at mottageren kan miste sin eiendomsrett eller andre av sine rettigheter . I forbindelse med tinglysing påløper det avgifter til staten - dokumentavgift basert på 2.5 % av eiendommens salgsverdi og tinglysingsgebyr på ft. kr 525.-. Skjøtet skal opprettes på et spesielt formular og bevitnes av to vitner.

 

Arveavgift.

Arveavgiften er bortfalt.

 

Bruksrett.

Dersom selger / giver betinger seg full beboelsesrett / bruksrett i eiendommen, bør dette tinglyses.

 

Dokumentavgiften til staten, baserer seg på eiendommens vanlige salgsverdi. 

 

NB! Innholdet på disse websidene er ikke ment som juridisk rådgivning, men kun til kort informasjon. Forbehold tas for direkte for rådgivning. Forbehold tas også for feil og unøyaktigheter. Kopiering er ikke tillatt.

 

For informasjon og pristilbud: jal@f-e.no

 

(orient.overføre bolig/hytte?  okt.2014 )