Dødsboskifte, arverett mv.

Vårt kontor har erfaring og mange oppdrag innen dødsboskifte, arverett mv. og gir deg gjerne bistand !

  1. Vi kan gi deg bistand med enkelte deler av et dødsboskifte. Feks. kan vi gi deg en orientering om rettsreglene og fremgangsmåten ved et skifte, vi kan bistå med skifteoppgjør eller arvefordeling, forhåndsligning mv., eller det som du føler behov for.
  2. Vi kan også gi deg bistand med et fullt dødsboskifte, du trenger da ikke ikke å tenke på noe fordi vi ordner alt i forbindelse med skiftet. Vi representerer da alle arvingene f.eks. som fullmektig for arvingene ved privat skifte av dødsbo. Det er ofte en raskere og rimeligere løsning enn hva offentlig skifte innebærer.
  3. Vår bistand baserer seg på å finne frem til et rettferdig skifte basert på gjeldende regler, innen for arverett, skatt mv. 

Det kan være en "god investering " å kontakte oss for å få bistand til et raskt skifteoppgjør, for å slippe alt papir arbeid mv.

For gratis informasjon og pristilbud, kontakt oss gjerne på : jal@f-e.no