Mitt kontor ligger sentralt plassert i Arne Stangebyes gate 11 midt i Fredrikstad sentrum med gode parkeringsmuligheter i nærheten.

Jeg yter juridisk bistand til privatpersoner og næringsdrivende.

Jeg har lang erfaring og tilbyr juridisk bistand av høy kvalitet innenfor de fleste rettsområder, herunder:

 • Arv og behandlig av dødsbo
 • Skifte mellom ektefeller og samboere
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Tomtefeste
 • Mangler ved kjøp og salg av fast eiendom
 • Eiendomsoverdragelser
 • Kontraktstrett
 • Entreprise
 • Trygderett
 • Erstatningsrett
 • Testament, samboerkontrakter, ektepakter
 • Fritt rettsråd 
Kontakt Advokat Jon A. Larsen på 908 94 861 eller klikk på bildet for e-post

Kontakt oss

                                                                                                           Advokat Jon A. Larsen

                                                                                                                Mobil: 908 94 861                               

                                                                                                               E-post: jal@f-e.no

Besøksadresse: Arne Stangebyes gate 11, 1607 Fredrikstad

Postadresse: Postboks 349, 1601 Fredrikstad

Tlf.: +47 69 36 69 40